ចិនប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវិធានការកូវីដទាំងប្រទេស ក្រោយផ្ទុះបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវិធានការសូន្យកូវីដជាបន្តបន្ទាប់
China Covid-19

ចិនប្រកាសបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវិធានការកូវីដទាំងប្រទេស ក្រោយផ្ទុះបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវិធានការសូន្យកូវីដជាបន្តបន្ទាប់

ប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវិធានការកូវីដ-19 ទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្រ្តសូន្យកូវីដរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

នៅក្រោមគោលការណ៍ណែនាំថ្មី ករណីឆ្លងកូវីដតែមិនមានរោគសញ្ញា និងករណីឆ្លងកូវីដស្រាលមួយចំនួន ឥឡូវនេះអាចដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះ ដោយបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យករណីវិជ្ជមានទាំងអស់ត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេនៅក្នុងកន្លែងដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាល ។

គណៈកម្មការសុខភាពជាតិ (NHC) បាននិយាយថា ភាពញឹកញាប់ និងវិសាលភាពនៃការធ្វើតេស្ត PCR ក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយផងដែរ ។ ការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំជាកាតព្វកិច្ច ដែលជាជីវិតសំខាន់ដ៏គួរឱ្យធុញទ្រាន់ក្នុងគោលនយោបាយសូន្យកូវីដ នឹងត្រូវដាក់កម្រិតលើតំបន់ និងសាលារៀនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ។

ប្រជាជនដែលធ្វើដំណើររវាងខេត្តនឹងលែងតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងទៀត ហើយពួកគេនឹងមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តនៅពេលមកដល់ទេ យោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះ ។

ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មដ៏កម្រនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ hardline zero-Covid របស់បក្សកុម្មុយនិស្តដែលកំពុងកាន់អំណាច ។

ប្រភព ៖

AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *