លោក Elon Musk ផ្តល់គំនិតថា ពិភពលោកគួរតែប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឱ្យកាន់តែច្រើន បន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិថាមពលសកល
Breaking News

លោក Elon Musk ផ្តល់គំនិតថា ពិភពលោកគួរតែប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឱ្យកាន់តែច្រើន បន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិថាមពលសកល

លោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla ក្រុមហ៊ុន Spacewalk និងក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះលើ Twitter របស់លោកដោយស្នើឡើងថា ប្រទេសនានាទាំងអស់គួរតែបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសន្តិសុខជាតិផ្នែកថាមពល ហើយការបិទរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានផងដែរ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *