អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅពីក្រោយករណីផ្ទុះដល់ទៅ3ដងនៅគ្រីមៀរកាលពីសប្តាហ៍មុន!!
Breaking News

អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅពីក្រោយករណីផ្ទុះដល់ទៅ3ដងនៅគ្រីមៀរកាលពីសប្តាហ៍មុន!!

ប្រភពព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបង្ហើបឲ្យដឹងថា អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅពីក្រោយករណីផ្ទុះដល់ទៅ3ដងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀរកាលពីសប្តាហ៍មុន បានធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាដែលមានទីតាំងនៅឧបទ្វីបមួយនេះត្រូវរងការខូចខាត យ៉ាងហោចណាស់មានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន7គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញ និងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងករណីនេះ ។

ប្រភព ៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *