អាល្លឺម៉ង់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការងាកទៅប្រើប្រាស់រោងចក្រដើរដោយថាមពលធ្យូងថ្មសារជាថ្មីម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន !!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការងាកទៅប្រើប្រាស់រោងចក្រដើរដោយថាមពលធ្យូងថ្មសារជាថ្មីម្ដងទៀត បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន !!

អាល្លឺម៉ង់បង្ខំចិត្តដើរផ្ទុយពីគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនូវកម្ដៅផែនដី ដោយសារតែពេលនេះខ្លួន ត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់ផ្ដាច់ការបញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិដល់ទៅ 60%ទៅហើយនោះ ។ ដើម្បីជាការកាត់បន្ថយលើការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ី ឧប្បនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានថ្លែងថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចចិត្តងាកទៅប្រើប្រាស់លើការពឹងពាក់ថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្មសារជាថ្មីម្ដងទៀត បើទោះជាវាបានបញ្ចេញនូវឧស្ម័នកាបោនឌីអុកស៊ីត ដែលជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងនូវកម្ដៅផែនដីក៏ដោយ ។

ប្រភព ៖

CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *