ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ធ្វើការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃម៉ាស៊ីនកំដៅ​ដោយសារតែកង្វះឧស្ម័នខណៈដែលរុស្ស៊ីបានបិទការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ!!
Breaking News

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់​ធ្វើការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃម៉ាស៊ីនកំដៅ​ដោយសារតែកង្វះឧស្ម័នខណៈដែលរុស្ស៊ីបានបិទការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ!!

ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ក្នុងរដូវរងា ខណៈពេលដែលម្ចាស់អចលនទ្រព្យធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសនេះនិយាយថា ពួកគេកំពុងស្វែងរកការអនុញ្ញាតដើម្បីស្នើសុំធ្វើការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃម៉ាស៊ីនកំដៅរបស់អ្នករស់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ ការស្នើសុំនេះកើតមានឡើងចំពេលមានវិបត្តិតម្លៃថាមពល ។ លោក Lars von Lackum អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ LEG Immobilien ដែលបានបញ្ចេញនូវ Apartment 166000 បន្ទប់ដល់អ្នកស្នាក់នៅប្រហែលកន្លះលាននាក់ បាននិយាយថា “នេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយ” វាជារឿងដ៏ចាំបាច់មួយដើម្បីជួយដល់ប្រទេសយើងឲ្យឆ្លងផុតពីវិបត្តិកង្វះខាតថាមពល ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *