ចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីជួបជាមួយចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះ!!
Breaking News

ចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីជួបជាមួយចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះ!!

អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានប្រាប់ បណ្ដាញសារព័ត៌មាន NBC ថា ការធ្វើដំណើររបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលអាម៉េរិកលោក Meryl Garland ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន គឺដើម្បីជួបជាមួយចៅក្រមតុលាការកំពូលអ៊ុយក្រែនលោក Elena Vindicova ដើម្បីធ្វើការជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក និងអន្តរជាតិក្នុងការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដើម្បីឈានដល់ការចាប់ខ្លួន និងដំណើរការរឿងក្ដីតាមផ្លូវតុលាការ ចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងអស់យកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ ។

ប្រភព ៖

New York Times

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *