ចិន​បាញ់មីស៊ីលរំលង​លើ​កោះ​តៃវ៉ាន់​ចូលទៅក្នុង​សមុទ្រ!!
Breaking News

ចិន​បាញ់មីស៊ីលរំលង​លើ​កោះ​តៃវ៉ាន់​ចូលទៅក្នុង​សមុទ្រ!!

វីដេអូ និងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយបណ្ដាញសង្គម​បានបង្ហាញថា សមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកំពុងបាញ់មីស៊ីលឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ និងចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយរមលងពីលើកោះនេះ ។

ប្រភព ៖ RT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *