កូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញអ្នកស្លាប់ និងបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជំនន់កណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូល និងខេត្តជុំវិញបានឈានដល់ 16នាក់ហើយ!!
Breaking News

កូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញអ្នកស្លាប់ និងបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកជំនន់កណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូល និងខេត្តជុំវិញបានឈានដល់ 16នាក់ហើយ!!

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីការវិវត្តន៍នៃទឹកជំនន់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល និងខេត្តដែលនៅជុំវិញ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន 09នាក់បានស្លាប់ និង 07នាក់បានបាត់ខ្លួន ក្នុងនោះទីក្រុងសេអ៊ូលមានមនុស្ស 05នាក់បានស្លាប់ និង 04នាក់បានបាត់ខ្លួន រីឯនៅក្នុងខេត្ត Gyeonggi បានរកឃើញមនុស្សស្លាប់ចំនួន 03នាក់ និងបាត់ខ្លួន 03នាក់ និងនៅខេត្ត Gangwon រកឃើញអ្នកស្លាប់ម្នាក់ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Yonhab។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *