អាម៉េរិកបារម្ភខ្លាចអ៊ុយក្រែនប្រើគ្រាប់រ៉ុកក្កែតរបស់ខ្លួនបាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ី បង្ករឿងដល់អឺរ៉ុប និងអាម៉េរិកខ្លួនឯង

អាម៉េរិកបារម្ភខ្លាចអ៊ុយក្រែនប្រើគ្រាប់រ៉ុកក្កែតរបស់ខ្លួនបាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ី បង្ករឿងដល់អឺរ៉ុប និងអាម៉េរិកខ្លួនឯង

បស់រុស្ស៊ី បើរឿងនេះកើតឡើងមែននោះ អឺរ៉ុប និងអាម៉េរិកនឹងវេទនាទាំងអស់គ្នាជាក់ជាមិនខាន ។

អ៊ីស្រាអែលបដិសេធសំណើរអាម៉េរិក ដែលចង់បញ្ជូន រ៉ុកកែ្កតប្រឆាំងរថក្រោះម៉ាកចុងក្រោយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន

អ៊ីស្រាអែលបដិសេធសំណើរអាម៉េរិក ដែលចង់បញ្ជូន រ៉ុកកែ្កតប្រឆាំងរថក្រោះម៉ាកចុងក្រោយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន

អុីស្រាអែលបដិសេធសំណើររបស់អាម៉េរិក ដែលថាចង់បញ្ជូន រ៉ុកកែ្កតប្រឆាំងរថក្រោះម៉ាកចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ខ្លួន ទៅឱ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីច្បាំងជាមួយរុស្ស៊ី ។

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11%

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11%

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11% ដោយបានសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញ គឺអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី9-11% ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក បន្ទាប់ពីប្រាក់រូបលរបស់ខ្លួនមានការឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំង ។