អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក Boris Johnson សម្រាប់ការគាំទ្រខ្លួននៅក្នុង “ពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុត” កន្លងមក!! ​
Breaking News

អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក Boris Johnson សម្រាប់ការគាំទ្រខ្លួននៅក្នុង “ពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុត” កន្លងមក!! ​

ទីក្រុងគៀវបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃចក្រភពអង់គ្លេស សម្រាប់ការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅក្នុង “ពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុត” នៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយបានលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយម និងលាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។

ប្រភព ៖ AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *