អ៊ុយក្រែនបញ្ចេញវីដេអូនៃការបាញ់សាកល្បងលើកដំបូងរបស់ប្រព័ន្ធ​រ៉ុក្កែត HIMARS ដែលសហរដ្ឋអាម៉េរិកទើបតែបញ្ជូនមកដល់ក្ដៅៗ ។(មានវីដេអូ)
Breaking News

អ៊ុយក្រែនបញ្ចេញវីដេអូនៃការបាញ់សាកល្បងលើកដំបូងរបស់ប្រព័ន្ធ​រ៉ុក្កែត HIMARS ដែលសហរដ្ឋអាម៉េរិកទើបតែបញ្ជូនមកដល់ក្ដៅៗ ។(មានវីដេអូ)

មកដល់បាញ់ភ្លាមតែម្ដងមិនចាំយូរ!!អ៊ុយក្រែនបញ្ចេញវីដេអូនៃការបាញ់លើកដំបូងរបស់ប្រព័ន្ធ​រ៉ុក្កែត HIMARS ដែលសហរដ្ឋអាម៉េរិកទើបតែបញ្ជូនមកដល់ក្ដៅៗ ។

ប្រភព ៖ Oleh Novikov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *