អ៊ីរ៉ាក់អនុញ្ញាតិឲ្យបុគ្គលិកឈប់សម្រាកស្របពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងដល់ 50អង្សាសេ!!
Breaking News

អ៊ីរ៉ាក់អនុញ្ញាតិឲ្យបុគ្គលិកឈប់សម្រាកស្របពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងដល់ 50អង្សាសេ!!

ទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះ ត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល ថាជាកន្លែងក្តៅបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កន្លងមកនេះ ។ យ៉ាងហោចណាស់ខេត្តចំនួន10 បានធ្វើការផ្អាកការងារសម្រាប់ទាំងបុគ្គលិករដ្ឋ និងឯកជនជាច្រើន ដោយសារតែរលកកំដៅក្នុងប្រទេសបានបន្តកើនឡើងចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែកក្កដា ហើយត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា សីតុណ្ហភាពនឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀត នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *