អាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Gepard ដែលផលិតតាំងពីឆ្នាំ 1960 ចំនួន3 គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Gepard ដែលផលិតតាំងពីឆ្នាំ 1960 ចំនួន3 គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន!!

ទីក្រុងគៀវទើបបានទទួលរថយន្តប្រឆាំងយន្តហោះស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ៣ គ្រឿងពីក្រុងប៊ែរឡាំង នេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន លោក Alexey Reznikov ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Kyiv Independent ។

លោក Reznikov និយាយថាការផ្ទេរប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Gepards គឺជាការដឹកជញ្ជូនលើកដំបូងនៃសព្វាវុធសរុបចំនួន 15 ដែលបានសន្យាដោយទីក្រុងប៊ែកឡាំងថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងគៀវ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *