អតីតប្រធានាធិបតី Rajapaksa នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ!!
Breaking News

អតីតប្រធានាធិបតី Rajapaksa នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ!!

លោក Kothaphaya Rajapaksa នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសស្រីលង្កាវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ បន្ទាប់ពីលោកបានភាសខ្លួនអស់រយៈពេលជាងមួយខែមកនេះ   ។

គេហទំព័រព័ត៌មាន Newsfirst របស់ប្រទេសស្រីលង្កា បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អតីតមន្ត្រីការទូតកំពូលមួយរូបថា “អតីតប្រធានាធិបតី Kothabhaya Rajapaksa នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាវិញនៅថ្ងៃទី24 ខែសីហា ខាងមុខនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *