លោក Elon Musk ពោលថាគាត់ “មានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះ” ចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះ
Breaking News

លោក Elon Musk ពោលថាគាត់ “មានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះ” ចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះ

លោក Elon Musk ពោលថាគាត់ “មានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះ” ចំពោះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះ!! កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានអ៊ីម៉ែលមួយពីសំណាក់លោក Elon Musk ដែលមានវ័យ50ឆ្នាំ ជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្នុងសារនោះគាត់បានលើកឡើងថា គាត់មាន “អារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះ” ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនេះ ដែលតម្រូវឲ្យលោកធ្វើការកាត់បន្ថយការងារដល់ទៅ 10% និងបង្ខំចិត្តផ្អាកជួលបុគ្គលិកមួយចំនួនជាបណ្ដោះ អាសន្ន ។

ប្រភព ៖ Indy100.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *