រុស្ស៊ីបានបាញ់សាកល្បងអាវុធឡាស៊ែរប្រភេទថ្មី ដែលអាចបាញ់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក
Breaking News

រុស្ស៊ីបានបាញ់សាកល្បងអាវុធឡាស៊ែរប្រភេទថ្មី ដែលអាចបាញ់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក

រុស្ស៊ីបានបាញ់សាកល្បងអាវុធឡាស៊ែរប្រភេទថ្មី ដែលអាចបាញ់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល ៥គីឡូម៉ែត្រ ។ 

ប្រភព ៖

Sputnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *