រុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយទៀតហើយគឺ ប្រទេសឡាតវី!!
Breaking News

រុស្ស៊ីបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយទៀតហើយគឺ ប្រទេសឡាតវី!!

ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នយក្សរុស្ស៊ី Gazprom បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា ខ្លួនបានបញ្ឈប់ការបញ្ជូនឧស្ម័នទៅប្រទេសឡាតវី ដោយសារ “ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការទាញយកឧស្ម័ន” នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី  RT ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *