រុស្ស៊ីបង្ខំឱ្យគ្រូបង្រៀនអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សារបស់រុស្ស៊ីដល់កុមារអ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

រុស្ស៊ីបង្ខំឱ្យគ្រូបង្រៀនអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សារបស់រុស្ស៊ីដល់កុមារអ៊ុយក្រែន!!

ទីក្រុងម៉ូស្គូបានប្រាប់គ្រូបង្រៀនអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ី ឱ្យចុះហត្ថលេខា​ដែលបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការប្តូរទៅបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារុស្ស៊ីវិញ ។

ចលនា​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ជាច្រើន​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​លំបាក។ ប្រសិនបើពួកគេមិនចុះហត្ថលេខាទេ ពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារ ហើយប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការសងសឹកពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ី ។ ប្រសិនបើពួកគេចុះហត្ថលេខា វាមានហានិភ័យនៃការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែន ដែលចាត់ទុកការបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សារបស់រុស្ស៊ីជាទម្រង់នៃការសហការជាមួយសត្រូវ ។

The Guardian បាននិយាយជាមួយគ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែនក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា កាលពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទើបតែងតាំងថ្មីបានប្រាប់ពួកគេថាពួកគេមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដា ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីអនុវត្តតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារុស្ស៊ីឬលាលែងពីតំណែង ដោយពួកគេជាច្រើនត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការបណ្តេញចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេ ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរុស្ស៊ី លោក Sergey Kravtsov បានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាថា នៅពេលដែលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ផ្តើមក្នុងខែកញ្ញា សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវដំណើរការស្របតាមស្តង់ដាររបស់រុស្ស៊ី ។

ប្រភព ៖ The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *