រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់និយាយថា​ ទោះប្រើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក៏មិនអាចជួយសន្សំសំចៃឧស្ម័នធម្មជាតិបានដែរ​
Breaking News

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់និយាយថា​ ទោះប្រើរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក៏មិនអាចជួយសន្សំសំចៃឧស្ម័នធម្មជាតិបានដែរ​

រដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់បានប្រឆាំងទៅនឹងការបន្តការប្រើប្រាស់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសខ្លួន ដោយសារតែវាបានជួយសន្សំសំចៃឧស្ម័នធម្មជាតិបានត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះ ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ លោក Robert Habeck កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការបន្តការប្រើប្រាស់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3កន្លែងដែលនៅសេសសល់ ក្នុងន័យជួសសន្សំសំចៃឧស្ម័នធម្មជាតិ ។ ដោយលោកបានលើកឡើងថា កត្តានេះបានជួយសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិបានត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *