ទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកអាចនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននានាប្រកាសអំពីចំណូលចំណាយរបស់ពួកគេ!!
Breaking News

ទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកអាចនឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននានាប្រកាសអំពីចំណូលចំណាយរបស់ពួកគេ!!

មានសេចក្ដីរាយការណ៍មកថា ពេលនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលមានចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់អាម៉េរិក អាចនឹងប្រកាស់ពីចំណូលចំណាយរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះ សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជា Target Corp., Credit Suisse កំពុងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនូវចំណូលរបស់ខ្លួនផងដែរ ។ វិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ GDP របស់ពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងមានការរីកលូតលាស់យឺតជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេស G20 បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយបញ្ហាអតិផរណាក៏កាន់តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងផងដែរ ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *