ថ្ងៃខ្មៅសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យ «កាត់ទោសអ្នកទម្លាយការពិតពីសង្គ្រាមអាម៉េរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ និងអាហ្វហ្គានីស្ថាន»
Breaking News

ថ្ងៃខ្មៅសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យ «កាត់ទោសអ្នកទម្លាយការពិតពីសង្គ្រាមអាម៉េរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ និងអាហ្វហ្គានីស្ថាន»

ដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្របានអនុម័តការធ្វើបត្យាប័នស្ថាបនិក WikiLeaks គឺលោក Julian Assange ទៅកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសជុំវិញការ បោះពុម្ពឯកសារសម្ងាត់ទាក់ទងទៅនឹងសង្រ្គាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ និងអាហ្វហ្គានីស្ថាន ។

ប្រភព ៖ scmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *