តួកគីបដិសេធលើ ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត!!
Breaking News

តួកគីបដិសេធលើ ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត!!

តួកគីបដិសេធលើ ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការណាតូរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ និងស៊ុយអែត!! លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសតួកគី Recep Tayyip Erdogan បានសង្កត់ធ្ងន់លើការជំទាស់ដាច់អហង្ការចំពោះប្រទេសស៊ុយអែត និងហ្វាំងឡង់ ដែលចង់ចូលរួមជាមួយណាតូ ដោយលោកប្រើពាក្យថា “តួកគីមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតលើពាក្យស្នើសុំទាំងនោះ” ។ ដោយគាត់បានសំអាងទៅលើថា ប្រទេសទាំងនេះធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងជ្រកកោនដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួន ដែលប្រទេសតួកគីចាត់ទុកថាជាពួកអង្គការភារវៈកម្ម ។

ប្រភព​ ៖

CNBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *