ដប់ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកោះចំនួនប្រាំពីរនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក និងជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់នេះដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិន!!
Breaking News

ដប់ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកោះចំនួនប្រាំពីរនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក និងជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់នេះដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិន!!

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ទៅកាន់ប្រទេសកោះទាំងប្រាំពីរក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថា  គឺជាការគាំទ្រផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសកោះដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិ និងជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់លើផែនទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិន ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *