ចិនចោទមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថា បានបង្កើនហានិភ័យដែលនឹងបង្កឲ្យផ្ទុះឡើងនូវសង្គ្រាម!!
Breaking News

ចិនចោទមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ថា បានបង្កើនហានិភ័យដែលនឹងបង្កឲ្យផ្ទុះឡើងនូវសង្គ្រាម!!

ការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថា គណបក្សវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ (DPP) ដឹកនាំដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen ដែលជាមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់ ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគោលគំនិតដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះ ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ចាត់ទុកថាជាសៀវភៅក្របពណ៍សដំបូងដែលបានបោះពុម្ពចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ឡើងកាន់អំណាច ។ របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថា លោកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen បាននឹងកំពុងបង្កើនជម្លោះ ដោយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាគីទាំងពីរក្រោមគោលការណ៍ “ចិនតែមួយ” នោះទេ ។

ប្រភព ៖ bangkokbiznews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *