គ្រូតាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ George Soros ដាស់តឿនអំពីសង្គ្រាមរបស់ ពូទីន ថាអាចនឹងបង្កឲ្យ “អរិយធម៍ដួលរលំ”
Breaking News

គ្រូតាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ George Soros ដាស់តឿនអំពីសង្គ្រាមរបស់ ពូទីន ថាអាចនឹងបង្កឲ្យ “អរិយធម៍ដួលរលំ”

គ្រូតាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ George Soros ដាស់តឿនអំពីសង្គ្រាមរបស់ ពូទីន ថាអាចនឹងបង្កឲ្យ “អរិយធម៍ដួលរលំ” អឺរ៉ុបកំពុងមានការរង្គោះរង្គើ ដែលអាចបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនូវសង្គ្រាមលោកលើកទី 3 ។ George Soros អាយុ 91ឆ្នាំ និយាយក្នុងកម្មវិធី World Economic Forum កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី 24 ឧសភា 2022 ថា លក្ខខណ្ឌនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហាក់មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង ដោយមនុស្សជាច្រើនបានយល់ឃើញថា មុននឹងក្រោយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដដែល ដោយពួកគេទាំងនោះបានមើលរំលងថា យើងអាចរស់រានបានបន្តទៅទៀត អរិយធម៌នៅតែរុងរឿងដដែល ដោយគ្រាន់តែកម្ចាត់មនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺ វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន ។

ប្រភព ៖

CNBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *