កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទទួលបានបញ្ជាឱ្យដកថយពីសមរភូមិទីក្រុង Severodonetsk ។
Breaking News

កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទទួលបានបញ្ជាឱ្យដកថយពីសមរភូមិទីក្រុង Severodonetsk ។

អភិបាលក្រុង Lugansk បាននិយាយថា កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដកថយពីទីក្រុង Severodonetsk បន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាច្រើនសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិនៃទីក្រុងនេះ ។

“កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដកថយពី Severodonetsk ។ ពួកគេបានទទួលបញ្ជាឱ្យធ្វើដូច្នេះ” ។

ប្រភព ៖ AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *