វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអេដស៍ថ្មីមួយកំពុងត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តធ្វើតេស្តក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ
Important World

វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអេដស៍ថ្មីមួយកំពុងត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តធ្វើតេស្តក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ

ការសាកល្បងដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជា “ការក្រឡុកគ្រាប់ឡុកឡាក់ចុងក្រោយ” សម្រាប់បង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអេដស៍បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយ ។

វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា PrEPVacc ការសាកល្បងកំពុងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងចំនួនពីរជាមួយនឹងទម្រង់ពីរនៃការការពារមុនការប៉ះពាល់ (PrEP) ដើម្បីសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង ក្នុងការការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍ ។

ដឹកនាំដោយអាហ្វ្រិក និងសម្របសម្រួលចេញពីទីក្រុង Entebbe ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាដោយមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិ ភាពជោគជ័យរបស់នេះអាចសម្គាល់ការចាប់ផ្តើមនៃដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍន៍វ៉ាក់សាំង ។

ជិត ៤០ ឆ្នាំចាប់តាំងពីមេរោគអេដស៍ត្រូវបានកំណត់ថា មូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានជំងឺអេដស៍ ហើយ ៣៦ ឆ្នាំចាប់តាំងពីការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងអេដស៍ជាលើកដំបូង សហគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រនៅតែមិនមានវ៉ាក់សាំងណាមួយសម្រាប់ការពារមេរោគអេដស៍ ។ UNAIDS បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្ស ៦៣០,០០០ នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ខណៈដែលមនុស្ស ៣៩ លាននាក់កំពុងរស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ រួមទាំងមនុស្ស ១,៣លាននាក់ដែលទើបឆ្លងកាលពីឆ្នាំមុន ។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថា វ៉ាក់សាំង PrEP បានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីការរួមភេទប្រហែល ៩៩% ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចាក់ថ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ ៧៤% ។

CNN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *