“Digital Ruble” រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់ចេញនូវគោលដៅផលិតកាក់ Crypto របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2024!!
Breaking News

“Digital Ruble” រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់ចេញនូវគោលដៅផលិតកាក់ Crypto របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2024!!

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចចិត្តបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ខ្លួន កាលពីពេលថ្មីៗនេះធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខ ដោយរុស្ស៊ីមានគម្រោងបង្ហាញនូវវត្តមាន Digital Ruble រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024 ។

ប្រភព ៖ bitcoinist.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *