Promotions

មនុស្សគិតអ្វី នឹងសម្រេចផលយ៉ាងដូច្នោះ

ត្រូវស្គាល់ពីអានុភាពរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯង តើអ្នកចង់ក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យដែរឬទេ? ឬអ្នកមានគោលដៅជាក់ លាក់ណាមួយដែលអ្នកចង់សម្រេច ដូចជាការសរសេរសៀវភៅ ដំបូងរបស់អ្នកដែរឬទេ?  តួយ៉ាង ដំបូន្មានអក្សរសិល្ប៍នឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដេញតាមគោលដៅរបស់អ្នកដោយធ្វើតាមជំហាននីមួយៗ ដោយផ្ចិតផ្ចង់ និងសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជា៖ កំណត់កិច្ចការអាទិភាព សម្អាត និងរៀបចំតុធ្វើការរបស់អ្នក ឬអនុវត្តជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅពេលចូលរួមកម្មវិធីលើកក្រោយ ។  តាមពិតទៅ ដំបូន្មានទាំងនេះអ្នកនឹងរកមិនឃើញនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេ ។ ផ្ទុយទៅវិញ សៀវភៅក្នុងនាមជាបុរសចេះគិត មានគោលបំណងជួយអ្នកឲ្យចេះប្រើអានុភាពដែលអ្នកមានរួចស្រេចហើយ ។ ការអានសៀវភៅនេះ អ្នកនឹងឃើញថា របៀបដែលអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតាំងពីកម្លាំងកាយសម្បទា និងសុខភាពរាងកាយ រហូតដល់សមិទ្ធិផលការងារ និងស្ថានភាពជីវិតត្រូវបានកំណត់ដោយការគិតរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច ។ ហើយអ្នកនឹងរកវិធីដើម្បីទទួលបាន សេរីភាពដោយគ្មានដែនកំណត់ ។ អានសៀវភៅនេះអ្នកក៏នឹងរៀនអំពី៖ ហេតុអ្វីបានជាចិត្តរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាសួនច្បារមួយដែលការគិតរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងវ័យ និង ភាពអស្ចារ្យអំពីមនុស្សដែលសម្បូរក្ដីសុបិន ។ ដោយស្វែងយល់ពីការគិតរបស់យើង យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន តើអ្នកធ្លាប់អង្គុយឆ្ងល់ថា តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដូចសព្វថ្ងៃ? វាជាសំណួរដែលគួរឲ្យឆ្ងល់មួយ ដូច្នេះនេះ គឺជាតម្រុយមួយសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់ផ្តើមស្វែងយល់អំពី៖ មនុស្សគឺជាលទ្ធផល នៃការគិតរបស់ពួកគេ ។ វាដូចរុក្ខជាតិដុះចេញពីគ្រាប់ពូជតូចមួយ សកម្មភាពនីមួយៗដែល យើងប្រព្រឹត្តចេញមក គឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការគិតរបស់យើង ។  ដោយយោងតាមសកម្មភាពទាំងនេះ លំនាំនៃការផុសចេញក៏កើតមានឡើង ។ លំនាំទាំងនេះបានក្លាយជាចរិតរបស់យើង ។  ចរិត ឬឥរិយាបថរបស់យើងកើតឡើងចេញពីការគិតរបស់យើង   ម្នាក់ៗ ។  ប៉ុន្តែហេតុអ្វីទើបរឿងនេះជារឿងសំខាន់? តើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលតែងតែបោះបង់ចោលកិច្ចការឬទំនាក់ទំនងស្នេហា ហើយមកអង្គុយកើតទុក្ខដែរឬទេ? អ្នកបានទាយថា៖ ចំណុចទាំងពីរគឺ អាកប្បកិរិយា និងសកម្មភាព គឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ។  បុគ្គលបរាជ័យទាំងនោះ ហាក់ដូចជាខកចិត្តនឹងខ្លួនឯង ព្រោះពួកគេគិតពីខ្លួនឯងតិចតួចណាស់ នៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើម ។ បញ្ហាឥរិយាបថទាំងនេះតែងតែរីករាលដាលទៅៗ ហើយបណ្ដាលឲ្យមានផលពិបាកធ្ងន់ធ្ងរ ។  ប៉ុន្តែ គឺ មានដំណោះស្រាយដ៏សាមញ្ញបំផុត ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីសូមអានក្នុងសៀវភៅ https://ebook-cambodia.com/product/as-a-man-thinketh/ 

Continue Reading →