បងប្រុសម្នាក់ គ្រាន់តែចិញ្ចឹមខ្យងក៏អាចរកចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែៗ

បងប្រុសម្នាក់ គ្រាន់តែចិញ្ចឹមខ្យងក៏អាចរកចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែៗ
ក្នុងឱកាសនេះដែរ បងប្រុស ហាច ឆន សុំលើកយកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមខ្យងមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងផងដែរ ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការខ្យងនៅលើទីផ្សារគឺមានកំណើនខ្ពស់ខ្លាំង តែបែរជាខ្សត់ខ្យងសម្រាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅវិញ។ ហេតុនេះហើយទើបបងប្រុសហាច ឆនសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមខ្យងក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ដែលមានរហូតដល់ទៅ 10ប្រភេទ ។ ដែលក្នុងនោះខ្យងខ្មែរមានតម្លៃពី 10000រៀលទៅ 30000រៀលក្នុង 1គីឡូ ។ ខ្យងគោកមួយគីឡូ 30000រៀលទៅ 60000រៀល និងពូជខ្យងម្យ៉ាងទៀតដែលមានឈ្មោះថា ខ្យងទុរេន ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងរហូតដល់ 50$ ទៅ 100$...