Blog

សារពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី លី ស្តីអំពីការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាម៉េរិក និងចិន

ទាំងសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងចិន សុទ្ធតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងជម្រើសធំៗដូចគ្នា ។ សហរដ្ឋអាម៉េរិក ត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើគួរតែមានទស្សនៈទៅលើការរីកចំរើនរបស់ប្រទេសចិនថាជាកត្តាគំរាមកំហែងយូរអង្វែង និងព្យាយាមទាញចិនទម្លាក់តាមវិធីគ្រប់បែបយ៉ាង ឬព្រមទទួលស្គាល់ចិននូវអំណាចដែលខ្លួនខំសាងបានមកតាមសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ប្រសិនបើអាម៉េរិកជ្រើសរើសយកជំរើសទីពីរនេះ ខ្លួនត្រូវតែរៀបចំយន្តការមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជួយលើកកំពស់កិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការ និងប្រកួតប្រជែងដោយស្មើមុខ ព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេតនាអាក្រក់ណាមកបំពុលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរបានឡើយ ។ អ្វីដែលល្អសាកសមបំផុតនោះគឺ ការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងត្រូវធ្វើដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់ដែលតាក់តែងដោយពហុភាគី និងកម្រងច្បាប់មួយចំនួនដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើ អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) និង អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ។

សហរដ្ឋអាម៉េរិក អាចនឹងមើលឃើញស្ថានការណ៍នេះគឺជាការកែប្រែដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ ជាពិសេសជាមួយនឹងការព្រមព្រៀងក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវទទួលបរាជ័យ ហើយការណ៍នេះតម្រូវឲ្យមានវិធានការណ៍តានតឹងតែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ។ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការលំបាកនោះគឺជាភារៈរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ព្រោះថាវានេះមានតម្លៃសាកសមដែលត្រូវធ្វើការប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីកំលាំងកាយចិត្តដើម្បីដាក់កំលាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ និងគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលកំពុងតែអនុវត្តនេះ ។ ប្រព័ន្ធថ្មីនេះ សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនួលខុសត្រូវ និងការរឹតបន្តឹងទៅលើបណ្តាប្រទេសនានា រឹតបន្តឹងទំនុកចិត្ត ជួយចាត់ចែងដោះស្រាយទំនាស់ និងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសប្រកបដោយស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រត្តិការ និងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។

Have a good read, folks. This is written by PM Lee.

[The United States and China each face fundamental choices. The United States must decide whether to view China’s rise as an existential threat and try to hold China back through all available means or to accept China as a major power in its own right. If it chooses the latter path, the United States must craft an approach to China that will foster cooperation and healthy competition wherever possible and not allow rivalry to poison the entire relationship. Ideally, this competition will take place within an agreed multilateral framework of rules and norms of the kind that govern the United Nations and the World Trade Organization (WTO).

The United States is likely to find this a painful adjustment, especially with the growing consensus in Washington that engaging Beijing has failed and that a tougher approach is necessary to preserve U.S. interests. But however difficult the task will be for the United States, it is well worth making a serious effort to accommodate China’s aspirations within the current system of international rules and norms. This system imposes responsibilities and restraints on all countries, strengthens trust, helps manage conflicts, and creates a safer and stabler environment for both cooperation and competition.]

Please follow and like us: