ឪពុករបស់លោក Boris Johnson គឺលោក Stanley សង្ឃឹមថាសភាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដកចេញនូវបម្រាមលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន!!
Breaking News

ឪពុករបស់លោក Boris Johnson គឺលោក Stanley សង្ឃឹមថាសភាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងដកចេញនូវបម្រាមលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន!!

ឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថា គាត់សង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់គាត់នឹងលុបចោលការហាមឃាត់លើបេសកជនកំពូលរបស់ចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងដ៍មិនឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋសភានាទីក្រុង Westminster ដែលបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាចក្រភពអង់គ្លេស ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *