ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Liu He និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាម៉េរិកលោកស្រី Janet Yellen បានពិភាក្សាគ្នាតាមវីដេអូស្តីពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច !!
Breaking News

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក Liu He និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាម៉េរិកលោកស្រី Janet Yellen បានពិភាក្សាគ្នាតាមវីដេអូស្តីពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច !!

ភាគីទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិរភាពនៃខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោក ដោយបន្ថែមថា ការពិភាក្សាមានលក្ខណៈស្ថាបនា ។

ភាគីទាំងពីរបាននិយាយថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះវាពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងការសម្របសម្រួលនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូរវាងប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ។ ការរួមគ្នារក្សាស្ថិរភាពនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្ម និងឧស្សាហកម្មសកលគឺផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិន និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ក៏ដូចជាពិភពលោក។

ប្រទេសចិនបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាដូចជាដំឡើងពន្ធ និងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយសហរដ្ឋអាម៉េរិកលើប្រទេសចិន និងការប្រព្រឹត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនចិន ។

ចិន​និង​អាម៉េរិក​បាន​យល់ព្រម​បន្ត​រក្សា​កិច្ចសន្ទនា​ និង​ទំនាក់ទំនង ។

ប្រភព ៖  CGTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *