ឥណ្ឌារិះគន់លោកខាងលិចករណីដែលខ្លួនបន្តទិញប្រេងពីរុស្ស៊ី
Breaking News

ឥណ្ឌារិះគន់លោកខាងលិចករណីដែលខ្លួនបន្តទិញប្រេងពីរុស្ស៊ី

ឥណ្ឌារិះគន់លោកខាងលិចករណីដែលខ្លួនបន្តទិញប្រេងពីរុស្ស៊ី ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាថ្លែងការពារលើការនាំចូលប្រេងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយលោកនិយាយថា “អយុត្តិធម៌ណាស់ដែលលោកខាងលិចមករិះគន់ឥណ្ឌារឿងដែលឥណ្ឌាចចេសទិញប្រេងពីរុស្ស៊ី ។

ប្រភព ៖ Wionews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *