ឥណ្ឌានឹងចំណាយថវិកាចំនួន 30 ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាព លើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯង!!
Breaking News

ឥណ្ឌានឹងចំណាយថវិកាចំនួន 30 ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាព លើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯង!!

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍កាលពី ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ មិថុនា កន្លងមកនេះថា ប្រទេសឥណ្ឌាមានគោលបំណងចង់ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល semiconductor របស់ពិភពលោកក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ដោយខ្លួនគ្រោងនឹងជះលុយដល់ទៅ 30 ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិកទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យភាពលើការផលិតបន្ទះឈីបដែលជាស្នាដៃរបស់របស់ពួកគេ ដូច្នេះនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនេះឥណ្ឌានឹងក្លាយជា មជ្ឈមណ្ឌល semiconductor សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅកាន់ពិភពលោក ។

ប្រភព​ ៖

The IGMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *