អ្នកជំនាញនិយាយថា ការលក់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ ដោយសារតែដំណើរការមិនល្អរបស់អាវុធរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិ ប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។
Breaking News

អ្នកជំនាញនិយាយថា ការលក់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះ ដោយសារតែដំណើរការមិនល្អរបស់អាវុធរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិ ប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

សង្រ្គាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនបានគូសបញ្ជាក់ពីចំណុចខ្សោយ និងគុណវិបត្តិនៃគំនិតរចនាអាវុធដែលផលិតដោយរុស្ស៊ី ។ អ្នកជំនាញបាននិយាយថា ដំណើរការមិនល្អនៃសព្វាវុធដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិ គួបផ្សំជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការហ៊ុមព័ទ្ធបច្ចេកទេសដែលដាក់ដោយបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប និងអាម៉េរិក ធ្វើឱ្យមានការពិបាកសម្រាប់ឈ្មួញអាវុធរុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើនការលក់នៅក្នុងតំបន់ ។

សង្រ្គាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនបានលាតត្រដាងពីចំណុចខ្វះខាតនៃអាវុធដែលផលិតដោយរុស្ស៊ី ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ី និងបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះបន្ថែមទៀតនូវចំណែកទីផ្សារលក់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

ប្រភព ៖

Lianhe Zaobao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *