អ៊ុយក្រែនសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតរបសប់អាម៉រិកធ្វើការវាយប្រហាទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេ
Breaking News

អ៊ុយក្រែនសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតរបសប់អាម៉រិកធ្វើការវាយប្រហាទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេ

“អ៊ុយក្រែន” សន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់រ៉ុកកែតរបសប់អាម៉រិកធ្វើការវាយប្រហាទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ី ។ ប្រធានាធិបតី ហ្សេលេនស្គី សន្យាថា អ៊ុយក្រែននឹងមិនប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំ គ្រាប់រុកកែត និងមីស៊ីដែលបានបញ្ជូនមកពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ ។ Mykhailo Podolyak ទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថា “អ៊ុយក្រែនកំពុងច្បាំងដើម្បីការពារ ហើយខ្លួនពុំមានគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់អាម៉េរិក ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋាននានាក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយ ហើយសម្ពន្ធមិត្តរបស់យើងពួកគេបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងយកវាទៅប្រើនៅទីណានោះ” ។

ប្រភព ៖ VOI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *