អ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់Kherson និង Zaporizhzhia ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញ​​ជាបន្ទាន់ ព្រោះអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមវាយរំដោះតំបន់ទាំង២នេះ!!
Breaking News

អ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់Kherson និង Zaporizhzhia ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញ​​ជាបន្ទាន់ ព្រោះអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមវាយរំដោះតំបន់ទាំង២នេះ!!

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា “សូមចាកចេញ – កងទ័ពរបស់យើងនឹងចាប់ផ្តើមដណ្តើមយកតំបន់ទាំងនេះឡើងវិញ ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺ រឹងមាំ  ហើយវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងនៅពេលក្រោយ ប្រសិនមិនចាកចេញនៅពេលនេះ ហើយរងចាំការបើកឲ្យមានច្រករបៀងមនុស្សធម៌ ​ ។

ប្រភព ៖​ The Guardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *