អ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទីក្រុង Mariupol 100%ហើយ!! 
Breaking News

អ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទីក្រុង Mariupol 100%ហើយ!! 

អ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទីក្រុង Mariupol 100%ហើយ!! កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រទះបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយបានបាត់បង់ទីក្រុង Mariupol 100% ទៅហើយបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយម នីអូណាស៊ី (ទាហាន Azov) ក្នុងរោងចក្រដែកថែប​ azovstal ព្រមលើកដៃទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ជាស្ថាពរ ។

ប្រភព ៖

Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *