អ៊ុយក្រែននិយាយថា សហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមនឹងការស្នើសុំរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកញ្ចប់ទី៧លើរុស្ស៊ី!!
Breaking News

អ៊ុយក្រែននិយាយថា សហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមនឹងការស្នើសុំរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកញ្ចប់ទី៧លើរុស្ស៊ី!!

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែន លោក Dmytro Kuleba បាននិយាយថា លោកបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Josep Borrell តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេស និងគោលនយោបាយសន្តិសុខ ហើយបានយល់ព្រមលើតម្រូវការសម្រាប់កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលើកទីប្រាំពីរលើប្រទេសរុស្ស៊ី ។

ប្រភព ៖ CGTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *