អ៊ុយក្រែនជជែកជាមួយភាគីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីរកកិច្ចគាំទ្រនិងជួយការពារដល់ប្រទេសខ្លួន
Breaking News

អ៊ុយក្រែនជជែកជាមួយភាគីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីរកកិច្ចគាំទ្រនិងជួយការពារដល់ប្រទេសខ្លួន

អ៊ុយក្រែនជជែកជាមួយភាគីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីរកកិច្ចគាំទ្រនិងជួយការពារដល់ប្រទេសខ្លួន!! ក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះ អ៊ុយក្រែនបានលើកយកបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខ្សែត្រៀមជួរមុខ ការស្នើសុំជំនួយ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ី រកដំណោះស្រាយក្នុងការនាំចេញនូវផលិតផលកសិកម្ម ប្រភពថាមពលចំហេះ ការស្នើសុំចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការណាតូ និងស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចខិតខំក្នុងការការពារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *