អាហ្រ្វិកខាងត្បូង មានអ្នកស្លាប់ដំបូងគេម្នាក់ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 របស់អាម៉េរិក!!
Breaking News

អាហ្រ្វិកខាងត្បូង មានអ្នកស្លាប់ដំបូងគេម្នាក់ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 របស់អាម៉េរិក!!

ប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបញ្ជាក់ថា មានមនុស្សស្លាប់ដំបូងគេម្នាក់ បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំ ស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ហាញពីជំហរថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានតែបន្តដំណើរការដដែល ។

បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters បានគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយដកស្រង់សម្តីមន្ត្រីសុខាភិបាលអាហ្រ្វិកខាងត្បូងថា នេះជាករណីស្លាប់ដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson (J&J) ដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាម៉េរិក ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *