អាវុធ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​បាញ់​​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Shinzo Abeត្រូវបានគេក្លែងធ្វើជាដូចកាមេរ៉ា!!
Breaking News

អាវុធ​ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​បាញ់​​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Shinzo Abeត្រូវបានគេក្លែងធ្វើជាដូចកាមេរ៉ា!!

វាមើលទៅដូចជាប្រភេទកាំភ្លើង Sawed Off Shotgun ដែលត្រូវបានក្លែងធ្វើជាកាមេរ៉ា ។ ជនសង្ស័យដែលបានបាញ់​​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Shinzo Abe គឺជាបុរសជនជាតិជប៉ុនអាយុប្រហែល 40 ឆ្នាំ​ ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Yamagami Tetsuya ​ ។

Sawed Off Shotgun
Sawed Off Shotgun
Yamagami Tetsuya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *