អាល្លឺម៉ង់មិនទទួលលិខិតឆ្លងដែនថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម!!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់មិនទទួលលិខិតឆ្លងដែនថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាម!!

ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ ក្រោមការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងការបរទេស កំពុងធ្វើការជាមួយសមភាគីអាល្លឺម៉ង់ បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថា ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនឹងមិនត្រូវបានចេញទិដ្ឋាការដើម្បីចូលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Vietnam News ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធ ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅវៀតណាមបាននិយាយថា ហេតុផលសម្រាប់ការមិនទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនថ្មីពណ៌ខៀវរបស់កងទ័ពជើងទឹក ដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចាប់ផ្តើមចេញតាំងពីដើមខែកក្កដា គឺដោយសារតែពួកគេមិនមានទីកន្លែងកំណើត (ខេត្ត/ក្រុង) ក្នុងបញ្ជី។

ស្ថានទូតបាននិយាយថា ទីកន្លែងកំណើតត្រូវបានសន្និដ្ឋានតាមរយៈបីខ្ទង់ដំបូងនៃលេខអត្តសញ្ញាណបុគ្គល១២ខ្ទង់របស់ពលរដ្ឋ ហើយអាចរកឃើញដោយមើលតាមឯកសារប្រាំពីរទំព័រ ។ (ឧទាហរណ៍ លេខអត្តសញ្ញាណដែលចាប់ផ្តើមដោយលេខ 001 មានន័យថាសំបុត្រកំណើតរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងហាណូយ លេខ 079 មានន័យថាបុគ្គលនោះមកពីទីក្រុងហូជីមិញ។ល។)

នេះអាចបង្កការលំបាកសម្រាប់ភាគីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណមូលដ្ឋានជាក់លាក់ដែលពលរដ្ឋវៀតណាមកើត ។

ស្ថានទូតបាននិយាយថា ជនជាតិវៀតណាមដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនថ្មីដែលបានទទួលទិដ្ឋាការរួចហើយទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គួរតែលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេ ព្រោះនឹងត្រូវបានបដិសេធមិនឱ្យចូលតាមព្រំដែនទេ ។ ស្ថានទូតនឹងទាក់ទងបុគ្គលទាំងនេះ ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ដើម្បីទទួលបានជំនួយបន្ថែម ។
សេចក្តីប្រកាសក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីបច្ចុប្បន្នមិនមានសិទ្ធិស្នើសុំទិដ្ឋាការចូលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (ប្រភេទ C និង D) ទេ។

គោលការណ៍ពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចូលជាធរមានរហូតដល់មានការប្រកាសបន្ថែមទៀត ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់បានកត់សម្គាល់ដោយបន្ថែមថាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនពណ៌បៃតង ឬអ្នកដំណើរដែលមានប័ណ្ណស្នាក់នៅ Schengen មិនត្រូវបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្ដល់ទិដ្ឋការទេ។

នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា លិខិតឆ្លងដែនថ្មីពណ៌ខៀវរបស់កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបានបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិយ៉ាងពេញលេញ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *