អាល្លឺម៉ង់មានឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រឹមតែពីរខែកន្លះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះ ប្រសិនបើរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងនោះ!!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់មានឧស្ម័នធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រឹមតែពីរខែកន្លះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះ ប្រសិនបើរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងនោះ!!

បើទោះបីជាមានការព្យាយាមប្រមូលផ្តុំ បម្រុងទុក សន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចមានឧស្ម័នធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់បានត្រឹម តែពីរខែកន្លះប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវរងានេះ ប្រសិនបើរុស្ស៊ីកាត់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងស្រុងនោះ នេះបើតាមការព្រមានពីលោក Klaus Muller មន្ត្រីមកពី Federal regulatory agency gas and energy network របស់អាល្លឺម៉ង់តាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *