អាល្លឺម៉ង់មានសង្ឃឹមវិញហើយ!!រុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហូរឧស្ម័នទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់វិញតាមរយៈបំពង់បង្ហូរ Nord Stream 1នៅថ្ងៃទី21 ខែកក្កដា
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់មានសង្ឃឹមវិញហើយ!!រុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហូរឧស្ម័នទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់វិញតាមរយៈបំពង់បង្ហូរ Nord Stream 1នៅថ្ងៃទី21 ខែកក្កដា

ប្រភពពីរដែលដឹងអំពីផែនការបង្ហូរឧស្ម័នឡើងវិញនេះបានប្រាប់រ៉យទ័រថា លំហូរឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈបំពង់ Nord Stream 1 ត្រូវបានគេមើលឃើញថា នឹងចាប់ផ្តើមបង្ហូរឡើងវិញទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការថែទាំតាមកាលវិភាគ។

បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលមានចំនួនច្រើនជាងមួយភាគបីនៃការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានផ្អាករយៈពេលដប់ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការថែទាំប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដា ។

ប្រភពដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែភាពរសើបនៃបញ្ហានេះបានប្រាប់រ៉យទ័រថា បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការឡើងវិញទាន់ពេល ប៉ុន្តែនឹងមានថាមពលតិចជាង 160 លានម៉ែត្រគូបនឹងត្រូវបង្ហូរក្នុងក្នុងមួយថ្ងៃ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *