អាល្លឺម៉ង់​បាន​ព្រមានប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យ​ត្រៀម​សម្រាប់​ការ​ខ្វះខាត​ឧស្ម័ន​ដែល​អាច​កើត​មាន​ចំពេល​មាន​សង្រ្គាម​រុស្ស៊ី​នៅ​អ៊ុយក្រែន!!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់​បាន​ព្រមានប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យ​ត្រៀម​សម្រាប់​ការ​ខ្វះខាត​ឧស្ម័ន​ដែល​អាច​កើត​មាន​ចំពេល​មាន​សង្រ្គាម​រុស្ស៊ី​នៅ​អ៊ុយក្រែន!!

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការនាំចូលថាមពលរបស់ខ្លួន ដោយ 55% នៃឧស្ម័នរបស់ខ្លួន 50% នៃធ្យូងថ្ម និង 30% នៃប្រេងរបស់ប្រទេសនេះគឺនាំចូលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងអស់ ។

ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេព្រមានឱ្យរៀបចំសម្រាប់កង្វះខាតឧស្ម័នធម្មជាតិនៅរដូវរងានេះ ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឪស្ម័ន ។

ពលរដ្ឋត្រូវបានជំរុញឱ្យយកឡចំហាយឧស្ម័ន និងវិទ្យុសកម្មរបស់ពួកគេត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួលដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល 12 សប្តាហ៍ខាងមុខ មុនពេលអាកាសធាតុត្រជាក់មកដល់ ។

លោក Klaus Mueller ប្រធាននិយតករថាមពលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថា ការថែទាំនេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហ្គាសបានរហូតដល់ 15% ដែលនាំឱ្យមានការសន្សំប្រាក់យ៉ាងច្រើន ។

ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី Gazprom បានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាថានឹងកាត់បន្ថយ 60% នៃលំហូរឧស្ម័នទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈបំពង់ Nord Stream 1 ដែលដំណើរការនៅក្រោមសមុទ្របាល់ទិកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ។

ប្រភព ៖ Sky News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *