អាល្លឺម៉ង់ចុះហត្ថលេខាទិញឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីបន្ត10ឆ្នាំទៀត!!
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់ចុះហត្ថលេខាទិញឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីបន្ត10ឆ្នាំទៀត!!

BREAKING ៖ អាល្លឺម៉ង់ចុះហត្ថលេខាទិញឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ីបន្ត10ឆ្នាំទៀត!! លោក Klaus-Dieter Maubach ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Uniper ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេមួយ ដែលបាននាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិពីរុស្ស៊ី មកកាន់ទ្វីបមួយនេះ បានប្រកាសថា ខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា ជាមួយក្រុមហ៊ុន Gazprom PJSC ដើម្បីបន្តកុងត្រាបន្ថែម 10ឆ្នាំទៅមុខទៀត គឺបន្តដល់ឆ្នាំ 2030 ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *