អាល្លឺម៉ង់​​ចាប់ផ្ដើម​ប្រកាស​អាសន្នពីកង្វះ​ឧស្ម័ន​ចំពេល​មាន​ការថយចុះ​ការផ្គត់ផ្គង់​ពីសំណាក់ប្រទេស​រុស្ស៊ី ។
Breaking News

អាល្លឺម៉ង់​​ចាប់ផ្ដើម​ប្រកាស​អាសន្នពីកង្វះ​ឧស្ម័ន​ចំពេល​មាន​ការថយចុះ​ការផ្គត់ផ្គង់​ពីសំណាក់ប្រទេស​រុស្ស៊ី ។

រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានណែនាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នូវ “ដំណាក់កាលប្រកាសអាសន្ន” ទីពីរនៃផែនការគ្រាអាសន្ន3កម្រិតរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ពេលដែលការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន ។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោក Robert Habeck បាននិយាយថា ការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីជា “ការវាយប្រហារសេដ្ឋកិច្ច” ប្រទេសរបស់គាត់ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន ។

“យើងនឹងការពារខ្លួនយើងប្រឆាំងនឹងរឿងនេះ។ ប៉ុន្តែ​ប្រទេស​របស់​យើង​នឹង​ត្រូវ​ដើរ​ទៅ​លើ​ផ្លូវ​ថ្មីមួយ​ឥឡូវ​នេះ»។

ប្រភព ៖ Daily Mail Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *