អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើន​ការ​អំពាវនាវ​ឲ្យមានបទឈប់​បាញ់​នៅ​ហ្គាហ្សាដោយលើកយកមាត្រា ៩៩ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើ
War

អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើន​ការ​អំពាវនាវ​ឲ្យមានបទឈប់​បាញ់​នៅ​ហ្គាហ្សាដោយលើកយកមាត្រា ៩៩ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើ

អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres បានលើកយកមាត្រា ៩៩ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយជំរុញឱ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ធ្វើសកម្មភាពលើសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សា។

 

ចំណាត់ការដ៏កម្រនៅថ្ងៃពុធនេះ​បានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសមាជិក ១៥ ប្រទេសមិនទាន់អនុម័តដំណោះស្រាយដែលអំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែល ក្រុមហាម៉ាស់ និងសម្ពន្ធមិត្តរបស់ពួកគេ ។

 

មាត្រា ៩៩ អនុញ្ញាតឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterresនាំយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនូវបញ្ហាណាមួយដែលតាមគំនិតរបស់គាត់អាចគំរាមកំហែងដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។​

 

នៅក្នុងលិខិតរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Guterres បានអំពាវនាវឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវ​ ដោយនិយាយថាគាត់ជឿថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល និងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់កាប់អាចនឹងធ្វើឱ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនូវការគំរាមកំហែងដែលមានស្រាប់ចំពោះការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

 

មាត្រា ៩៩ គឺជាអំណាចពិសេស និងជាឧបករណ៍នយោបាយឯករាជ្យតែមួយគត់ដែលផ្តល់ដល់អគ្គលេខាធិការនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគាត់ហៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់គាត់ដើម្បីចេញការព្រមានអំពីការគំរាមកំហែងថ្មីចំពោះសន្តិភាព ​សន្តិសុខអន្តរជាតិ និងបញ្ហាដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សា។

Al Jazeera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *